AITO

Afstemming van Individu Team en Organisatie

AITO een aparte kijk op teamprestaties

Sommige teams zijn meer succesvol dan andere. Profiteren van mogelijkheden en het opvangen van tegenslagen behoren tot de ‘normale' uitdagingen. Grip op de planning van activiteiten, bewaking van het budget en het behalen van resultaat zijn van groot belang voor het succes van een team. Teams onder druk functioneren soms minder goed. Tegenstellingen tussen mensen komen naar buiten en bedreigen de samenwerking en het behalen van resultaat.

Succes en goede samenwerking lijken vaak toeval of worden toegeschreven aan de ‘chemie' tussen mensen: het klikt blijkbaar.
Ook met goed gekwalificeerde medewerkers lukt het lang niet altijd om als team goed te presteren. Waar de schoen wringt is dan onduidelijk of niet goed te benoemen. Wie kent niet het gevoel van machteloosheid omdat schijnbaar ongrijpbare factoren een rol spelen?

AITO helpt bij het benoemen van het ‘ongrijpbare'. Het biedt de begrippen en inzichten waarmee teams de eigen situatie positief kunnen beïnvloeden.

Succes kun je afdwingen

Ook succesvolle teams kennen tegenslagen, maar zijn slaan zich er doorheen. AITO versterkt door de unieke combinatie van invalshoeken en aanpak de slagkracht van een team.Niet éénmalig, maar voor de gehele duur van het project. Het gaat daarbij altijd om de juiste Afstemming van Individu, Team en Organisatie ( AITO). De optimale mix van deze ingrediënten bepaalt het succes van een team. Deze mix wordt onder meer bepaalt door het meten en in kaart brengen van de huidige kwaliteit bijvoorbeeld door assessments, organisatieonderzoek, procesmatige adviezen/interventies, trainingen of het coachen van individuele medewerkers.

Uniek is AITO in het combineren van de drie invalshoeken. AITO houdt u en uw medewerkers op koers en doorbreekt de blokkades die succes in de weg staan.

AITO richt de aandacht op uw markt en uw klantenkring.

 

© 2008 Permit Advies. design: www.iedereeneenwebsite.nl